Nautilus 2020 S.A.

biuro@nautilus2020.pl

ul. Orzycka 27,
02-695 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000681358
NIP 5213783980

kapitał wpłacony 500 000.00 zł