Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

Rady Nadzorcza Spółki w dniu 23 września 2021 powołała na kolejną roczną kadencję Zarząd Spółki w składzie: Mirosław Wilczyński – Prezes Zarządu, Marek Gnarowski – Członek Zarządu, Grzegorz Chełmecki – Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Uncategorized

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 23 września 2021

23 września 2021 r. w odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ikar Wodny spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, Orzycka 27, w trakcie którego: zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, udzielono absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej, powołano Radę Nadzorczą Spółki na… Czytaj dalej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 23 września 2021

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Uncategorized